Dobrodošli

Socialna pismenost pomeni prisotnost socialnih veščin, znanja in pozitivnih človeških vrednot, ki pomagajo posamezniku, da v socialnih situacijah ravna pozitivno in odgovorno ter da uspešno in ustrezno posreduje v svetu kot družinski član, delavec, državljan in vseživljenjski učenec.

 

Javni sektor potrebuje ljudi z dobrim znanjem s področja socialnih veščin, saj lahko le tako zadostijo potrebam javnosti. Zato se vlade in mestne občine zanimajo za to, kako zvišati standarde svojih zaposlenih, kako razviti njihove sposobnosti za timsko delo, strokovno znanje in spretnosti na področju medosebnih odnosov.

 

Naš projekt je prispeval k tem zahtevam. Na naslednjih straneh, vam bomo pokazali kako.

 

Projekt se je zaključil 31. marca 2015. Spletna stran bo dostopna do leta 2020, vendar brez posodabljanja.