Ozadje

Izraz "socialna pismenost" je bil prvič uporabljen v okviru večkulturnega izobraževanja, danes pa se nanaša na pridobivanje znanja in razumevanja, povezanega s spodbujanjem odgovornega ravnanja in razvoja ustreznih socialnih veščin. S tem ko se 'pravilno' obnaša in 'na pravilen način' uporablja jezik, ima socialno pismen posameznik odprta vrata do socialnih dobrin in vpliva v družbi.

 

Do nedavnega so se pri izobraževanju osredotočali na to, kako pomagati posamezniku izboljšati njegove "socialne, komunikacijske ali organizacijske veščine". V današnjem hitro spreminjajočem se svetu pa moramo od tega togega razumevanja definicije socialnih veščin narediti korak k širšemu razumevanju izraza socialne pismenosti:  gre za zmožnost posameznika, da v socialnem in delovnem okolju ravna na učinkovit in konstruktiven način, kar še posebej velja za čedalje bolj raznoliko družbo, v kateri živimo, in da, če je to potrebno, razreši nastale konfliktne situacije.

 

Poleg tega v večini držav v okviru izobraževalnega sistema še vedno obstajajo tendence, da se znanje obravnava kot pridobivanje kognitivnih veščin in razumevanja in da se to obravnava ločeno od osebnega, socialnega in moralnega razvoja posameznika. V državah partnericah, ki so sodelovale pri projektu, opažamo, da teoretično znanje še vedno prevladuje nad praktičnim znanjem. Prav tako današnji izobraževalni sistemi dajejo prednost pisnemu znanju pred drugimi oblikami podajanja znanja, individualno usvajanje znanja pa je pogosto bolj cenjeno kot skupinsko usvajanje znanja.

 

Zametki projekta segajo v leto 2011, ko se je direktorica inštituta INTEGRA, ki je nosilec projekta, med konferenco pobratenih mest v Velenju sestala s predstavniki mestnih občin iz Nemčije, Francije, Italije in Slovaške, s katerimi je razpravljala o kompetencah zaposlenih v javnem sektorju. Kmalu je ideja prerasla v skupni projekt, skupini pa so se pridružili tudi partnerji, ki bodo k projektu prispevali z najnovejšimi odkritji na področju socialnega in emocionalnega izobraževanja, kar bo nedvomno obogatilo sam projekt in doprineslo k boljšim rezultatom. v