Cilji

Splošni cilji projekta so:

  • pomagati posameznikom, zaposlenim v javnem sektorju pri komuniciranju in socialnih veščinah v smeri učinkovite in smiselne mediacije pri soočanju z ljudmi v skupnosti, socialnih in poslovnih okoljih ter pri dejavnostih v okviru javnega sektorja
  • spodbujati socialno in emocionalno učenje
  • pridobiti socialne in osebne veščine, ki so nujno potrebne v praksi
  • doseči socialno razumevanje in aktivno, samozavestno družbeno udejstvovanje
  • doseči socialno vključenost in sodelovanje skupnosti
  • razviti občutek socialne odgovornosti,

ali povedano drugače: dvigniti raven socialne pismenosti.

 

Da bi dosegli te splošne cilje, smo si zadali naslednje specifične cilje:

  • razviti smernice za svetovalce in izvajalce usposabljanj, kako predstaviti koncept socialne pismenosti v učnih in izobraževalnih vsebinah
  • razviti interaktivno zbirko orodij z različnimi moduli kot na primer: socialno učenje, etika sodelovanja, socialni jezik, socialna in čustvena inteligenca (npr. samozavedanje, emocionalne veščine, medosebne veščine, razumevanje situacije, osebna in poklicna integriteta, samoaktualizacija ...), mediacija, strategije reševanja konfliktih situacij, strategije reševanja težav, supervizija in intervizija
  • razširjati projektne vsebine in rezultate prek najrazličnejših predstavitvenih in diseminacijskih dejavnosti (vključno s konferenco za multiplikatorje projekta) na druge države članice EU, ki ne sodelujejo pri projektu v