Smernice za virtualno izobraževanje na temo socialne pismenosti za zaposlene v javnem sektorju

Sestava partnerstva odraža namen projekta, da razvije celosten in evropski pristop. Partnerstvo sestavlja multidisciplinarne ekipa, ki po eni strani združuje strokovnjake s področja izobraževanja odraslih ter izobraževalne ustanove z vse Evrope, po drugi strani pa pet evropskih mestnih občin, ki kažejo zanimanje za izboljšanje svojih storitev. S svojim sodelovanjem pri projektu zagotavljajo uporabnost in izvedljivost rezultatov projekta.

Skupino strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih sestavljajo ponudniki izobraževanj za odrasle, izobraževalno-raziskovalne ustanove in strokovnjaki s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije:

  • INTEGRA (SI) – osrednje dejavnosti inštituta temeljijo na razvoju in izvajanju socialnih inovacij  
  • INSUP (FR) – ponudnik poklicnega izobraževanja in usposabljanja tudi za ranljivejše cilje skupine
  • KTP (CZ) - ponudnik izobraževanja za odrasle za pridobitev poklicnih kvalifikacij
  • QUALED (SK) – organizacija, specializirana za izobraževanje s področja socialnih veščin
  • LIBERETA (IT) – izobraževalno-raziskovalna ustanova
  • ECC (AT) – strokovnjaki za vrednotenje projektov s področja izobraževanja
  • GUNET (GR) – strokovnjak za razvoj in zagotavljanje naprednih IKT storitev in aplikacij za uporabo pri poučevanju in učenju

Projektni partnerji, ki predstavljajo ciljne skupine, so naslednje mestne občine:

Poleg tega se lahko projekt pohvali tudi s sodelovanjem Ocenjevalnega centra Zahodne michiganske univerze (Evaluation Center of Western Michigan University -WMU) , ki je že vse od leta 1965 vodilna ustanova, kar zadeva razvoj teorije in prakso na področju ocenjevanja.