Kolofon & Izjava o zavrnitvi odgovornosti

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.


Številka projekta:

527497-LLP-1-2012-1-SI-GRUNDTVIG-GMP

Koordinator projekta:

INTEGRA INŠTITUT, Inštitut za razvoj človeških virov (INTEGRA Human Development Institute), 3320 Velenje, Slovenia
Email: office@eu-integra.eu